Energie.nl

Help MONITweb

Als er een keuze voor een thema gemaakt is, wordt een nieuw scherm geopend waarin een keuze uit een groot aantal onderwerpen gemaakt kan worden. In elke box aan de linkerkant moet minimaal 1 onderwerp geselecteerd worden, voordat er een resultaat zichtbaar wordt (bij bepaalde combinaties kan het voorkomen dat er toch geen resultaat getoond wordt, dit zijn dan onmogelijke combinaties). Door een onderwerp nogmaals te selecteren wordt de selectie ongedaan gemaakt. Met behulp van de knop 'Selectie wissen' worden alle geselecteerde onderwerpen ongedaan gemaakt.

De resultaten kunnen op verschillende manieren getoond worden (de gebruiker moet zelf in de gaten houden of de betreffende grafiek tot een zinvol resultaat leidt):

  • Lijn: Bij dit type grafiek zijn alle combinaties in principe mogelijk. Hierbij kan een keuze worden gemaakt vanaf en tot welk jaar de resultaten getoond moet worden.
  • Gestapeld: Hier moet de gebruiker met name zelf erop letten dat er geen keuze wordt gemaakt van een totaalonderwerp met een onderdeel van dat totaal. Ook hierbij kan een keuze worden gemaakt vanaf en tot welk jaar de resultaten getoond moeten worden.
  • Tabel: Bij dit type resultaat zijn alle combinaties in principe mogelijk.
  • Staaf: Bij dit type grafiek zijn alle combinaties in principe mogelijk. Hierbij kan een keuze worden gemaakt vanaf en tot welk jaar de resultaten getoond moet worden.
  • Staaf 1 jaar: Voor deze grafiek geldt hetzelfde als de normale staafgrafiek. Nu wordt slechts 1 jaar getoond.
  • Taart: hier moet de gebruiker met name zelf erop letten dat er geen keuze wordt gemaakt van een totaalonderwerp met een onderdeel van dat totaal. Een taart wordt slechts voor 1 jaar getoond.

De legenda kan met behulp van de bijbehorende combobox verplaatst worden binnen de grafiek of naast de grafiek gezet worden. De checkbox 'Begin bij nul' zorgt ervoor dat de y-as altijd bij 0 begint. In eerste instantie wordt de grafiek altijd precies passend getoond. Het is echter mogelijk om met de muis in te zoomen op een bepaald gedeelte van de grafiek. Met de knop 'Passend maken' wordt de oorspronkelijke grafiek weer getoond.

Indien er een resultaat zichtbaar is als grafiek of tabel, zijn de gegevens te downloaden als CSV-bestand of als XLS-bestand.

Mocht het scherm te klein zijn om alles goed te tonen, dan is het mogelijk om de bovenste menubalk en de linker selectiemogelijkheid te verkleinen door op de grijze scheiding tussen de verschillende onderdelen te klikken of slepen.