Energie.nl

MONITweb

MONITweb is de openbare versie van het door ECN Beleidsstudies ontwikkelde MONIT-systeem. Daarin kunnen energieverbruik, energieprijzen en emissietrends van broeikasgassen en luchtverontreinigende emissies in Nederland worden gepresenteerd en geanalyseerd. In MONITweb kunt u zelf grafieken en tabellen maken van onder meer het Nederlandse energieverbruik en bijbehorende CO2-emissie, vanaf 1995 tot nu, eventueel uitgebreid met toekomstige jaren op basis van verschillende scenario's. Op dit moment zijn de resultaten van de Nationale Energieverkenning 2016 in MONITweb opgenomen. Zie het overzicht van de scenario's voor de exacte verschillen tussen de beschikbare beleidsvarianten.

De indeling van MONITweb is gebaseerd op standaard publicaties die hun specifieke definities hebben. Voor nadere uitleg kunt u de help raadplegen.

Maak een keuze uit de volgende beschikbare thema's:

 • Energiebalans en CO2-emissie

  Overzicht van het sectorale energiegebruik in Nederland inclusief de daaruit berekende CO2-emissie

 • Hernieuwbare energie

  Overzicht van de Nederlandse hernieuwbare energie productie

 • Productiemiddelen elektriciteit

  Overzicht per sector en type installatie van de Nederlandse elektriciteitsproductie

 • Productie en inzet elektriciteit

  Overzicht van de geproduceerde elektriciteit per type brandstof met daarbij de verbruikte brandstof en eventuele warmteproductie

 • Broeikasgasemissies

  Overzicht per sector van de Nederlandse emissie van CO2 (kooldioxide), CH4 (methaan), N2O (lachgas), HFK's, PFK's en SF6

 • Gas- en elektriciteitsprijzen

  Overzicht van de indicatieve gas- en elektriciteitsprijzen in een aantal sectoren. Voor individuele afnemers kunnen deze prijzen sterk afwijken.